Kære medlem…
Nu er der vel så småt juleferie rundt omkring i klubberne – Og vi kan se tilbage på en
(næsten) normal halv sæson..!

Vi har afholdt to bedømmelser, hvor vi igen måtte være fysisk tilstede…! Det var dejligt,
selvom vi ikke var helt så mange, som ved tidligere bedømmelser – Det skyldes sikkert
stadig frygten for Corona, men lad os håbe at den nye Omikronvariant ikke kaster flere
restriktioner af sig, end at vi også kan afholde sæsonens sidste bedømmelser og vores
årsmøde i maj med fysisk deltagelse…!

Desværre valgte vores billedsekretær Steen Andreasen jo at trække sig fra jobbet efter bedømmelsen af Papir I, men heldigvis så valgte Erik Holgersen (Ølstykke FK) allerede på den næste bedømmelse, at tilbyde at overtage jobbet…!
I første omgang tilknyttes Erik til bestyrelsen indtil han kan blive ”lovformeligt” valgt ind på årsmødet.
Stor tak til Steen for indsatsen som billedsekretær…!

Fine Holten er trådt ind i bestyrelsen efter Steens exit.
Trods Corona er der sket rigtig meget i efteråret – De lovede aktiviteter er alle blevet gennemført og alle med rimelig stor succes…!

Dommerkurset med Ove Lyngsie (KFAK) og Jørgen Jakobsen (Herlev FK) som foredragsholdere blev gennemført og resulterede i 17 nye dommere på dommerlisten…!

Frederikssunds Fotorally blev genoplivet med bravour – ca. 35 deltagere og en god bedømmelse med en god dommer…! Perfekt og Frederikssund FK har allerede besluttet at gennemføre et nyt rally i første weekend i september 22 – Stadig sammen med
Halsnæs FK og med støtte fra Regionen…!

Det forlyder også, at vi næste forår kan forvente, at få en invitation fra Stevns FK til et rally i det Sydsjællandske,
det er vi nogle der glæder os til…!

Grupper på tværs af klubberne var også en af de ting vi lovede at igangsætte og også her er der sket gode ting…! Den første gruppe vi startede var en analoggruppe og den er kommet rigtig godt i gang – Omkring 15 medlemmer tæller gruppen i dag og der har allerede været afholdt 2 møder og 2 fælles fototure – En tredje tur med temaet ”Byens lys” finder sted nu på lørdag d. 18. december…!
Næste møde finder sted d. 5. januar, kl. 19 i Hillerød – Kontakt evt. undertegnede hvis
du ønsker at deltage…!

En ny gruppe, for dem med lyst til action-foto ser snart dagens lys – Martin Schaffer fra
Kronborg FK er initiativtager og tovholder for gruppen… - Se den vedlagte invitation…!

HUSK 3. januar 2022 starter upload til Papir 2–konkurrencen – Vi glæder os til igen at se
en masse fantastiske billeder!

Med disse ord vil jeg på egne og bestyrelsens vegne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår…
Venlig fotohilsen
Peder Brødsted Pedersen
Formand

Nyhedsbrevet kan downloades her !